O mnie

Nazywam się Patrycja Wałek – z wykształcenia oraz z zamiłowania jestem fizjoterapeutą.

2012 – 2013

GWSH w Katowicach, Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego, studia Podyplomowe.

2008 – 2010

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, studia magisterskie.

2009 – 2010

Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska, wymiana studencka.

2005 – 2008

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, studia licencjackie.
Doświadczenie zawodowe

Październik 2012 - Lipiec 2013

Ortosilesia Jarosław Kulig w Katowicach.
Rehabilitacja domowa podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

Kwiecień 2012

NZOZ „Leczenie i Rehabilitacja” przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Grupowa terapia psychomotoryczna dla dzieci z zaburzeniami wzroku.

Październik 2011 - Grudzień 2013

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
Dydaktyk przedmiotu „Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i narządów zmysłu”. Obowiązki: prowadzenie zajęć z Goalballa, Żeglarstwa niesłyszących, Bocci, grupowej gimnastyki w zespole Parkinsona, nauki jazdy oraz rugby na wózku inwalidzkim.

Październik 2011

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach. Wspomaganie rozwoju dzieci z niedosłuchem centralnym, zaburzeniami neurorozwojowymi oraz zaburzeniami funkcjonowania zmysłów i mowy.

Marzec 2011

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
Wykładowca przedmiotu „Kształtowanie umiejętności ruchowych”. Prowadzenie wykładów na temat tyflorehabilitacji, surdorehabilitacji oraz oligofrenorehabilitacji.

Luty 2011 – Lipiec 2011

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym w Chorzowie.
Edukacja oraz wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami wzroku, a także hamowanie nieprawidłowych wzorców rozwoju u dzieci z zaburzeniami sprzężonymi.

Wrzesień 2009 – Grudzień 2009

Rehabilitation Centre „RRR Centre” w Olomouc (Republika Czeska). Praktyki zawodowe.

Sierpień 2010

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych; Warszawski Klub Sportowy Głuchych „WARS”; Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących i Głuchoniewidomych „ARKADIA” oraz Regionalna Sekcja Pomorska Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Pełnienie funkcji pomocnika instruktora na sprzęcie wodnym; opieka nad uczestnikami projektu.

Luty 2009 – Czerwiec 2009

Miejskie Przedszkole nr.25 w Sosnowcu. Gimnastyka korekcyjna.

Październik 2006 – Czerwiec 2009

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, Oddział Śląski w Katowicach. Fizjoterapeuta – wolontariusz.